Personal tools
You are here: Home New Arrivals New books on display

New books on display

  

Homi Bhabha Centre For Science Education

Library

List of books on display from 16th to 22nd April 2018

 

 

1.       001.42/Kum                                                                        24121

Kumar, Ranjit

Sanshodhan Padhati. New Delhi:Sage Publications,2017. Xxxv;439 

 

2.      001.42/Bra/Cla                                                                    24122

Braun, Virginia

Yashasvi Gunatmak Sanshodhan. New Delhi:Sage Publications,2017. Xviii;395 

 

3.      519.5/                                                                                   24123

Coolidge, Fredrick

Sankhyashatrachi Tondolakha. New Delhi:Sage Publications,2017. Xvi;450 

 

4.      808.02/O'le                                                                          24124

O'leary, Zina

Sanshodhan Prakalp Kasa Karava . New Delhi:Sage Publications,2017. X;380 

 

5.      300.721/Cre                                                                         24125

Creswell, John W.

Sanshodhan Sanrachana. New Delhi:Sage Publications,2017. Xxxi;260 

 

6.      005.369/Gro/Mat                                                                24126

Grotenhuis, Manfred Te

Spss Ch Prathamik Paath. New Delhi:Sage Publications,2017. Xiii;102 

 

7.      300.72/Hes                                                                          24127

Hesse-Biber, Sharlene Nagy

Gunatmak Sanshodhanachi Karyapaddhati. New Delhi:Sage Publications,2017. Xxiv;350 

 

8.      070.5/Car                                                                          24128

Caro, Sarah

Aapla Phd Prabandh Kasa Prakashit Karava. New Delhi:Sage Publications,2017. Viii;128 

 

9.      378.242/Den/Bek                                                             24129

Denicolo, Pam

Sanshodhan Prastaav Vikasit Karane. New Delhi:Sage Publications,2017. Xix;140

 

10.  808.02/Oli                                                                       24130

Oliver, Paul

Tumache Prabhandh Likhan. New Delhi:Sage Publications,2017. Xiii;206

 

11.  530.028/Kal                                                                    24148

Kale, Gajanan

Padarth Abhilakshanan Ki Pragat Vidhiyan. Mumbai:Hindi Vigyan Sahitya Parishad,2009. 179

 

12.  891.433/Dos                                                                   24190

Doshi, Sushil

Cricket Ka Mahabharat. New Delhi:Rajkamal Paperbacks,2016. 88 

 

13. 951/Pan                                                                          24192

Pandey, Anil Azad

Hello China : Desh Purana Nayi Pehchan. New Delhi:Rajkamal Paperbacks,2016. 216

 

14.914/Ben                                                                          24193

Beniwal, Anuradha

Aazadi Mera Brand. New Delhi:Rajkamal Paperbacks,2016. Xvi;188 

 

15.928/Pre/Sin                                                                   24194

Singh, Saroj

Bhartiya Mukti-Andolan Aur Premchand. Allahabad:Lokbharti Prakashan,2017.352

 

 

16.922.945/San/Rao                                                       24198

Rao, Sridevi

Adi Sankaracharya. New Delhi:Rupa Publications,2015. 70 

 

17.891.433/Hai                                                              24199

Haider, Qurratul Ain

Agle Janam Mohe Bitia Na Kijo. New Delhi:Rajkamal Prakashan,2011. 134 

 

18.923.1/Akb/Gup                                                         24200

Gupta, Subhadra Sen

Akbar : The Magnificent King. New Delhi:Rupa Publications,2015. 75 

 

19.923.6/Amb/Sha                                                        24207

Sharma, H. D.

B.R. Ambedkar : A Crusader For Equality. New Delhi:Rupa Publications,2015. 52

 

20.788.34092/Kha/Pod                                                 24216

Poddar, Neeraja

Bismillah Khan : The Shehnai Maestro. New Delhi:Rupa Publications,2015. 50

 

21.923.6/Jin/Sin                                                            24231

Singh, Jaswant

Jinnah India-Partition Independence. New Delhi:Rupa Publications,2009. Xvi;659 

 

22.923.6/Phu/Jos                                                           24232

Joshi, Tarkteerth Lakshmanshastri

Joti Charita . New Delhi:National Book Trust,2006. 142 

 

23.891.433/Ram/Rad                                                     24233

Ramanunni, K. P

Kahani : Sufi Ki Zubani (Hindi). New Delhi:Sahitya Akademy,2005. 101 

 

24.954.7923/Set                                                             24234

Sethi, Sumanika

Kanheri Gufayen. New Delhi:Vani Prakashan,2016. 198

 

25.891.438/Sha                                                              24235

Sharma, Yagya

Khali Aatma, Peeli Katha (Hindi). Jaipur:Bodhi Prakashan,2017. 155

 

26.928/Kip/Ada                                                            24236

Adams, Jad

Kipling : A Life. New Delhi:Rupa Publications,2012. 218

 

27.891.433/Rah                                                             24237

Rahi, Ved

Laldayad (Hindi). New Delhi:National Book Trust,2014. Viii;105

 

28.530.092/Sah/Sal                                                     24245

Salwi, Dilip M

Meghnad Saha. New Delhi:Rupa Publications,2015.  68

 

29.928/Pre/Lal                                                            24249

Lal, Anupa

Munshi Premchand : The Voice Of Truth. New Delhi:Rupa Publications,2015. 68

 

30.530.092/Bos/Sal                                                    24257

Salwi, Dilip M.

S.N. Bose : The Immortal Scientist. New Delhi:Rupa Publications,2015. 77

 

31.  923.6/Aur/Cha                                                     24262

Chaturvedi, Atulindra Nath

Sri Aurobindo. New Delhi:Rupa Publications,2015. 71

 

32.  370.114/Pat                                                           24278

Pathak, Avijit

 

Shiksha Aur Naitik Mulyon Ki Khoj. Delhi:Aakar Books,2015. 198

Document Actions